Ellms Family Farm

448 Charlton Road
Ballston Spa, New York 12020